Η ΕΕ αποτελεί μια προωθημένη περιφερειακή ένωση των μονοπωλίων. Ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στην κούρσα με τα μονοπώλια άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών τσακίζοντας την τιμή της εργατικής δύναμης και παίρνοντας συνδυασμένα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κερδοφορία τους. Πρόκειται για συνασπισμό καπιταλιστικών κρατών για να εξασφαλίσουν τα κοινά τους συμφέροντα εξισορροπώντας σε κάθε φάση τις μεταξύ τους αντιθέσεις που δεν παύουν να υπάρχουν. Η ΕΕ δεν μπορεί να πάρει φιλολαϊκό χαρακτήρα όπως λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι από τη φύση της αντιδραστική.

 

Ημερολόγιο

Σποτ της ΚΝΕ για τις ευρωεκλογές