«Αν φύγουμε από την ΕΕ θα είμαστε μόνοι μας, η Ελλάδα θα είναι απομονωμένη»

Σήμερα:

- το 1,5 εκατομμύριο ανέργων στην Ελλάδα και τα 26 εκατομμύρια ανέργων στην ΕΕ είναι απομονωμένοι από το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.

- Το 25% των λαϊκών οικογενειών στην Ελλάδα που ζει στο όριο της φτώχειας είναι απομονωμένο από το δικαίωμα να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες.

- Εκατομμύρια νέοι είναι απομονωμένοι από το δικαίωμα να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Η νεολαία είναι απομονωμένη από τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία, απομονωμένη από το δικαίωμα στον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Χιλιάδες εργαζόμενοι είναι απομονωμένοι από τη σύγχρονη και ασφαλή στέγαση. Κι αυτό γιατί αυτές οι υποδομές και οι τομείς ελέγχονται από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, λειτουργούν για να κερδοφορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

- Η Ελλάδα είναι απομονωμένη από τη δυνατότητα που έχει να λύσει το πρόβλημα της διατροφικής εξάρτησης.Είναι απομονωμένη όταν μια σειρά κλάδοι (π.χ. ναυπηγεία, κλωστοϋφαντουργία κ.ά.) μαραζώνουν και χιλιάδες εργάζόμενοι, έμπειροι και εξειδικευμένοι, πετιούνται στο δρόμο.

Γι’ αυτό προϋπόθεση για να ζήσουμε με σύγχρονα δικαιώματα είναι η εργατική τάξη με τους συμμάχους της να πάρουν την εξουσία.

Η θέση του ΚΚΕ για εργατική λαϊκή εξουσία με αποδέσμευση από την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων με κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό, είναι πέρα για πέρα εφικτή. Τότε μόνο θα έχουμε σύγχρονα δικαιώματα. Θα απομονώσουμε τους εκμεταλλευτές, θα τσακίσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

-  Η σοσιαλιστική Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες μένουν αναξιοποίητες σήμερα στα πλαίσια της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, γιατί δεν αποδίδουν υψηλά κέρδη στο κεφάλαιο. Η προσπάθεια αυτή θα έχει ως στόχο να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί, όπου αυτό είναι δυνατό, η εξάρτηση από εισαγωγές.

- Θα μπορεί να συνάψει συνεργασίες με άλλα κράτη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, εμπορικές και οικονομικές σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, αφού η σοσιαλιστική ελληνική οικονομία θα έχει χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για άλλες οικονομίες, ακόμη και καπιταλιστικές.

- Ο αγώνας και η πάλη έχουν δυναμική, έχουν εξέλιξη, δεν είναι στατικά, όπως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις για συνολική, ριζική αλλαγή στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν παράλληλα και σε άλλες χώρες ή ομάδα χωρών. Η επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει σε γυάλα. Η πάλη για να πάρει η εργατική τάξη την εξουσία είναι αυτή που μπορεί να μας λυτρώσει από τα δεσμά της ΕΕ και των μονοπωλίων, και τον λαό της Ελλάδας και τους άλλους λαούς. Μόνο σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει φιλολαϊκή λύση.

________________

Το ευρώ ως κοινό νόμισμα δεν υπήρχε από την αρχή της ΕΕ. Μέχρι σήμερα το έχουν υιοθετήσει ως νόμισμα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Όπως δείχνει πλέον και η πείρα το ευρώ δεν εξασφάλισε – και δε θα μπορούσε – ούτε τη σύγκλιση των οικονομιών, ούτε γεφύρωσε τις αντιθέσεις ανάμεσα σε κράτη μέλη που το υιοθέτησαν. Ενώ είτε με ευρώ, είτε με εθνικά νομίσματα υλοποιείται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

________________

Τα πιο σημαντικά σκαλοπάτια στον αντεργατικό ευρωενωσιακό κατήφορο:

1992: η συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε τις λεγόμενες “4 ελευθερίες” ως θεμέλιο της ΕΕ. Πρόκειται για τις ελευθερίες κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού μέσα στην “ευρωπαϊκή αγορά”.

2000: η στρατηγική της Λισαβόνα έθεσε τον στόχο να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία η ανταγωνιστικότερη στον κόσμο και να βρεθεί στην κεφαλή της κούρσας των ανταγωνισμών.

Τα τελευταία χρόνια η στρατηγική “Ευρώπη 2020” συνοψίζει τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

Η “Ευρώπη 2020” εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στους νέους εργαζομένους και ανέργους: Στα πλαίσιά της αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για την αύξηση της κινητικότητας και της ευελιξίας στην απασχόληση, δίνεται έμφαση στην επέκταση της εργασίας κάτω από το καθεστώς της  μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.

________________

Rise Up! Stickers

Το σκίτσο της ημέρας

Το σκίτσο της ημέρας
ΚΝΕ στο Flickr

Ημερολόγιο

Σποτ της ΚΝΕ για τις ευρωεκλογές